Staročeské trhy v Turnově 30. 5. 2015

22.05.2015 11:10

Staročeské řemeslnické trhy se nemohou obejít bez kramářských a staropražských písniček! Najdete nás už v zahajovacím průvodu, který vyjde v 9:30 od vchodu do muzea a poté na scéně v parku od 10:00 do 11:30. Těšit se můžete na společné vystoupení našeho spolku a Hudby u města Vídně. Další informace o pragru slavností najdete na webu Staročeských řemeslnických trhů.